March 26, 2023

Sand Mountain Recreation Area

sand_moutain_spring

ภูเขาทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลทางเหนือของสหรัฐฯ ทางหลวงหมายเลข 50 หรือ “The Loneliest Road in America” ภูเขาทะเลทรายแห่งอยู่ทางตะวันออกห่างไป 25 ไมล์จากฟอลลอน รัฐเนวาดา ดูแลโดย U.S.กรมการปกครอง สำนักจัดการที่ดิน (BLM) กินพื้นที่กว่า 4,795 เอเคอร์ เก็บค่าบำรุงรักษาจากค่าธรรมเนียมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาหาความท้าทายและความตื่นเต้นอย่าง ขับขี่พาหนะบนทะเลทราย, นักเดินทาง, แซนด์บอร์ด

มีผู้เข้ามาท่องเที่ยวมากมายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เปิดให้เข้า ซึ่งมีการค้นพบที่นี่เมื่อปี ค.ศ.1860 อีกทั้งยังเหมาะแก่การเข้าสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับพันธ์พืชและสัตว์ รวมถึง Sand Springs ยังเหมาะแก่การเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษา